Qui Som

Som del Barri és una associació constituïda al febrer del 2017 per veïnes del barri que volíem organitzar una xarxa d’ajuda per aconseguir l’empoderament personal, l’autoestima, la lluita contra la precarietat laboral i la manca de treball retribuït que conciliés la vida laboral i personal.

Som una associació constituïda amb persones voluntàries que vol treballar valors feministes amb persones de l’entorn de tots els sexes i llocs del món. I els projectes que treballem varien segons les persones que els lideren, per això en ocasions tenim més impuls en un projecte que en un altre.

De vegades hi ha projectes en els que deixem de treballar i els continuen fent les persones que els hi havien liderat. Ens agrada pensar que som un pont que fa acompanyament i que dona empenta per a que els projectes puguin continuar el seu propi camí. Aquesta també es una manera més de fer xarxa.

Som una entitat amb pocs recursos econòmics i en tots els nostres projectes intentem generar autoocupació ja que entre les nostres sòcies hi ha persones que cerquen la seva pròpia autoocupació a través dels projectes que lideren a l’associació.

Els fins de l’associació són;

 • Impulsar l’apoderament i el lideratge femení.
 • Construir i mantenir un ecosistema laboral amb valors en el territori on les persones puguin trobar el seu treball remunerat
 • Crear sinergies entre les necessitats del territori i les capacitats de veïnes i veïns per intentar guanyar qualitat de vida.
 • Apropar l’economia social i solidària, de manera autònoma, responsable, democràtica i ecològica.
 • Potenciar el consum responsable, el comerç de proximitat, l’ecologia i l’ecofeminisme.
 • Promoure relacions laborals que considerin la importància de la conciliació del temps de cura, familiar, laboral, personal i social.
 • Fomentar i donar suport al cooperativisme.
 • Fomentar i donar suport a l’autoocupació individual i col·lectiva.
 • Fomentar el Mercat Social.
 • Promoure els principis de llibertat, equitat, igualtat d’oportunitats, de sostenibilitat i harmonia amb l’entorn i el medi ambient.
 • Promoure relacions personals i laborals basades en els valors de: confiança, corresponsabilitat, transparència, determinació, cooperació, autonomia i participació.

Juntes, som més fortes!!