Associació Som del barri

Associació Som del barri

"Som del Barri" Associació feminista mixta d'autoocupació col·lectiva i desenvolupament econòmic local de Nou Barris

Taller d’economia social i solidària

El nostre projecte vol apropar de manera lúdica l’Economia Social i Solidària a

 • Nens, nenes i adolescents de Nou Barris a través del joc i de narracions adaptades a cada franja d’edat amb els principis i valors de l’economia social plantejant a petits i jovent una altra mena de relació i d’acció tant econòmica com social tot a través del joc interactiu i el relat
 • Personal docent i educatiu. La missió del personal docent es motivar per a poder ser agents del canvi social i econòmic a través de la generació d’una conciència crítica i de la seva participació activa.

Dividim en quatre grups d’edat les nostres actuacions

 1. 6a 9 anys; ens aproparem al paradigma de l’ECSS a travès de tècniques teatrals i intervencions literàries. L’eina a emprat serà el teatre japonès Kamishibai. Es treballaran valors i principis amb tècniques participatives.
 2. 10 a 12 anys aproprament a l’economia a través del joc i de tallers
 3. 12 a 16 anys seran els i les joves que decidirran com agent s que tipus d’accions volen portar fer per a introduir i reflexionar sobre el paradigme econòmic i social que suposa l’ECSS.
 4. Personal docent i professionals de diversos àmbits d’atenció directa. Els i les hi facilitarem la documentació per a comprendre el paradigma així com les eines per a implantar-ho a l’aula o al lloc d’interrelació educativa. Amb el propòsit de reforçar i mantenir vigents els continguts de l’ESS es fa necessari formar al personal docent que treballa amb infància i joventut en;
  1. Contextualització; conceptes, principis, ..
  1. Objectius generals
  1. Competències
  1. Propostes didàctiques